skip to Main Content

Velcron är ett familjeägt företag från Finland och våra produkter har använts inom sjöfartsindustrin i över 50 år. Teuvo Nissi startade tillverkningen av de första formsprutade produkterna i Helsingfors med sina egengjorda formar som användes av hans bröders, Eero och Väinö Nissis, företag Fibå-Vene (Finnsport).

Jukka Manninen grundade Velcron Oy 1994 och började samarbeta med Teuvo Nissi’s företag TenisFin.

Velcron och TenisFin gick samman 2009. Idag exporterar företaget till över 10 olika länder.

Alla våra produkter tillverkas i Finland och vi har alltid produkter på lager, vilket gör att vi kan vara snabba och flexibla med våra leveranser.

Våra produkter är designade att möta behoven i den verkliga världen, vare sig de är generella eller specifika, samtidigt som vi alltid lyssnar till åsikterna av våra kunder från både industri och detaljhandel. Vi kan skräddarsy en eller ett helt urval av produkter med våra kunders egna färgval.

Att ta ansvar är en nyckelfaktor i vår verksamhet. Miljövänlighet spelar in igenom våra produkters hela livscykel. Alla våra komponenter har utvecklats med detta i åtanke.

Produkternas design och valet av råmaterial är baserade på komponentens längsta möjliga optimala livslängd och på att ersätta tyngre produkter med lättare varianter så att slutprodukterna sparar in på bränslekostnaderna. Vi använder oss även alltid av de bästa möjliga råvarorna för att säkra hållbarheten även i de mest utmanande miljöerna. För att uppnå detta är produkterna UV-stabiliserade och kommer med fem års garanti.

95% av vår produktion är återvinningsbar.

Förpackningsmaterialet är 99% återvunnen wellpapp av vilket 50% är redan återvunnen tidigare (vi köper återvunna kartonger) och 50% är nya kartonger tillverkade av återvunnen wellpapp. Vi använder oss inte av någon onödig plast i detaljhandelsförpackningar.

Vi optimerar in- och utgående varutransporter för att minimera utsläpp så mycket som möjligt.

2005 gick vi över från att använda oljeeldning till förnybar energi (oljekonsumtionen gick därmed ner till 10 000 l/år).

2011 bytte vi elleverantör till Helens hydroelektricitet.

2019 köpte vi in ett 3,3Kwh solpanelssystem (vi får ungefär 1/3 av vår elektricitet från den, både i fabriken och kontoret).

Teuvo Nissi börjar tillverka de första plastprodukterna med egengjorda formar
Velcron Oy grundas
Velcron och TenisFin deltar för första gången i företagsmässan METS
TenisFin och Velcron går samman
Back To Top